تبرید

مقالات مربوط به ساخت و تولید انواع محصولات تبرید

تاریخچه و کاربرد صنعت تبرید و تهویه مطبوع

در اوایل پیدایش تبرید مکانیکی،دستگاههای موجود حجیم و گران بودند و راندمان زیادی نداشتند و میبایست فردی متخصص از آنها نگهداری مینمود.به همین دلیل تبرید مکانیکی صرفا به چند کاربرد بزرگ نظیر واحدهای تولید یخ،بسته بندی گوشت و یخچالهای بزرگ محدود میشد ولی این صنعت در عرض چند دهه بسرعت رشد نموده و بصورت امروزی […]

تبرید