مقالات عمومی

مقالات عمومی، علمی و پزشکی مربوط به صنعت تبرید

شرایط نگهداری و خصوصیات محصولات فاسد شدنی

در این مقاله که به صورت جدول می باشد شرایط نگهداری و خصوصیات محصولات فاسد شدنی در یخچال و فریزر بر حسب دما ارائه شده است.   شرایط نگهداری و خصوصیات محصولات فاسد شدنی   نوع كالا دمای نگهداری كالا رطوبت نسبی مدت تقربی نگهداری درجه سانتیگراد % اسفناج 0.0 95 14-10روز انار 0.0 90 [...]
مقالات عمومی

رعایت نکات بهداشتی خودرو و کانتینر سردخانه دار

در این مقاله به موضوع رعایت نکات بهداشتی خودرو و کانتینر سردخانه دار برای سرویس دهی هرچه بهتر و بهداشتی تر خواهیم پرداخت.   رعایت نکات بهداشتی خودرو و کانتینر سردخانه دار  استفاده ار خودروها و کانتینرهای مخصوص حمل گوشت و مرغ و آلایش با توجه به نوع محموله. اطمینان از شستشو و ضد عفونی [...]
مقالات عمومی

رعایت نکات بهداشتی در سردخانه های نگهداری و تونل انجماد

کنترل و نظارت صحیح بر انتقال سریع گوشت و مرغ بسته بندی شده به داخل تونل انجماد برای جلوگیری از خروج خونابه گوشت و مرغ بسته بندی شده.  استفاده از تونل های انجماد تمام اتوماتیک و ریلی به طوریکه کارتن های بسته بندی شده توسط یک ریل وارد تونل انجماد می شوند پس از طی [...]
مقالات عمومی