عوامل ایجاد برفک و روشهای برفک زدایی در سیستمهای تبریدی

فواصل زمانی برفک زدایی الکتریکی

ضرورت برفک زدایی تناوبی اواپراتورهای خنک کننده ی هوا که در درجات حرارت پایین کار می کنند و بر روی آن ها برفک تشکیل می شود ولی اینکه چه زمانی بایستی برفک زدایی نمود به نوع اواپراتور و نوع تاسیسات و روش برفک زدایی بستگی دارد.

اواپراتور های لوله ای بزرگ نظیر اواپراتور های نوشابه سازی و سرد خانه ها و. .. معمولا تنها یک یا دوباردر 24 ساعت و واوپراتورها پره ای مجهز به پنکه در هر ساعت یک یا دوبار برفک زدایی می شوند. در بعضی از کاربرد های دما پایین برفک زدایی اواپراتور با اسپری آب نمک یا بعضی از محلول های ضد یخ انجام می شود.

به طور کلی طول زمان برفک زدایی با میزان تجمع برفک بر روی اواپراتور و شدت انتقال حرارت برای ذوب برفک تعیین میشود و با برفک زدایی زود به زود ،تجمع برفک کمتر و دوره ی زمانی لازم برای برفک زدایی کوتاهترخواهد بود. میزان تجمع برفک به نوع تاسیسات، فصل و فواصل زمانی برفک زدایی بستگی دارد.

روش های برفک زدایی

برفک زدایی اواپراتور ها به طرق مختلفی انجام می شود که با توجه به منبع حرارتی به کار رفته برای ذوب برفک به دو نوع:1)برفک زدایی طبیعی 2)برفک زدایی با حرارت اضافی تقسیم میگردد.

در برفک زدایی طبیعی که گاهی برفک زدایی سیکل خاموش نیز نامیده می شود حرارت لازم برای ذوب برفک اواپراتور از هوای داخل فضای سرد شونده تامین می شود ولی در برفک زدایی با حرارت اضافی، حرارت لازم برای ذوب برفک از منبع حرارتی دیگری نظیر آب،آب نمک ،المانهای گرم کن الکتریکی وگاز داغ خروجی از کمپرسور، فراهم می شود.

در تمام روشهای برفک زدایی طبیعی ،لازم است به منظور افزایش دمای اواپراتور به دمایی بالاتر از نقطه ذوب برفک، سیستم (اواپراتور )مدتی خاموش باشد. زمان خاموشی اواپراتور و افزایش دمای لازم برای کامل شدن برفک زدایی، بسته به نوع تاسیسات و وفواصل زمان برفک زدایی تغیر می کند.

به هرحال چون حرارت لازم برای ذوب برفک از داخل فضای سرد شونده تامین میشود، باید اجازه داد دمای فضا تا نقطه ذوب برفک که حدود 3 تا 5/4 می باشد افزایش یابد. به همین دلیل در کاربردهایی که دمای طراحی فضای داخلی از 5/1 پایین تر باشد برفک زدایی طبیعی عملی نخواهد بود.

روش های برفک زدایی

ساده ترین روش برفک زدایی

ساده ترین روش برفک زدایی طبیعی، خاموش کردن دستی سیستم می باشد تا اواپراتور به اندازه کافی برای ذوب برفک گرم میشود و سپس سیستم مجددا به طور دستی روشن میشود. درصورتی که چند اواپراتور متصل به یک واحد تقطیر در فضا ها یا دستگاه های مختلف قرار گرفته باشند می توان با بستن شیر لوله مایع هر یک از اواپراتور ها را تک تک از مدار خارج نمود وپس از برفک زدایی، با باز کردن شیر وارد مدار کرد.

درصورتی که برفک زدایی اتوماتیک مد نظر باشد می توان از یک تایمر ساعتی برای خاموش کردن سیستم برای مدت معین در فواصل زمانی تنظیم شده استفاده نمود. تعداد و طول های زمان های برفک زدایی را می توان با توجه به هر تاسیساتی تنظیم کرد به طور کلی اواپراتور های هوایی با جریان طبیعی تقریبا روزانه یک بار برفک زدایی می شوند.

سیکل برفک زدایی

سیکل برفک زدایی این اواپراتور ها معمولا از نیمه شب شروع می شود و چندساعت طول می کشد ولی یونیت کولرها حداقل هر سه تا شش ساعت یکبار برفک زدایی می شوند. چون خاموشی بی مورد سیستم مطلوب نمی باشد ،باید زمان برفک زدایی چنان تنظیم کرد که بلافاصله پس از اتمام برفک زدایی سیستم شروع به کار کند.

سیکل برفک زدایی را می توان به وسیله ی یک تایمر شروع کرد و به وسیله ی کنترل کننده ی دما یا فشار که با فشار یا دمای واپراتور تحریک می شود و با رسیدن درجه حرارت یا فشار اواپراتوربه حد تنظیم شده ای برفک زدایی خاتمه می یابد.

متداولترین روش برفک زدایی طبیعی ،روش برفک زدایی سیکل است خاموش می باشد.

برفک زدایی سیکل خاموش با تنظیم کنترل کننده شروع می شود ودر هر سیکل برفک زدایی، درجه حرارت اواپراتور تا دمای 3تا 4افزایش می یابد. در صورتی که سیستم به طورصحیح طراحی شده باشد اواپراتورهمواره بدون برفک خواهند ماند زیرا در طول هرخاموشی اواپراتور کاملا برفک زدایی میشود.

برفک زدایی با آب

در اواپراتور های با درجه حرارت پایین، تقریبا تا 40 می توان با پاشیدن آب بر روی کویل های اواپراتور ،مراحل برفک زدایی را انجام مداد ولی در درجات حرارت کمتر از 40اب نمک یا سایر محلول های ضد یخ جایگزین آب می شوند.

هرچند برفک زدایی آبی را می توان به طور اتوماتیک نیز انجام داد لکن اغلب به صورت دستی انجام میشود.

مراحل برفک زدایی آبی به قرار زیر است :

1- ابتدا شیر موجود روی لوله ی مایع مبرد بسته می شود و پس خالی شدن مبرد داخل اواپراتور کمپرسور خاموش میشود. در صورتی که اواپراتور به دریچه هایی مجهز باشد برای ایزوله کردن بیشتر اواپراتور و جلوگیری از مه آلود شدن فضای سرد شونده ان ها را نیز می بندند.

2- به منظور برفک زدایی ،پاشدن اب به مدت 4 تا 5 دقیقه برقرار می شود پس از اتمام عمل پاشدن و قبل از روشن شدن فن های اواپراتور وشروع مجدد کار سیستم چند دقیقه فرصت داده میشود تا ال روی کویلهای اواپراتور و تشتک زیرآن تخلیه شود.

مرتفع شدن امکان انجماد آب در تخلیه

برای اینکه امکان انجماد آب در تخلیه مرتفع گردد باید اواپراتور نزدیک دیوار خارجی قرار گیرد و لوله تخلیه آب قطر کافی داشته باشد و طوری نصب شود که اب حاصل از ذوب برفک هر چه سریع تر از فضای سرد خارج شود. برای جلوگیری از ورودهوای گرم به داخل فضای سرد، درزمان کار عادی سیستم، در بیرون از فضا بر روی لوله تخلیه آب تله ای قرار میدهند. در بعضی مواقع توقف پاشیدن آب به منظور جلوگیری از سرریز اب به داخل فضای سرد شونده ( در صورت انسداد لوله تخلیه به وسیله یخ ) در تشتک تخلیه شناوری قرار میدهند.

هنگامی که به جای اسپری آب از آب نمک یا سایر محلول های ضد یخ استفاده می شود محلول برفک زدایی به داخل منبعی برگردانده می شود و مجددا جریان می یابد. مگر در مواردی که منبع بزرگ باشد و نیازی به افزودن حرارت نباشد معمولا وسایلی برای گرم کردن مجدد محلول داخل منبع لازم خواهد بود.

در این صورت چون اب حاصل از ذوب برفک ها باعث رقیق شدن محلول میشود بایستی سیستم بر فک زدایی به دستگاه تغلیظ مجهز باشد تا اب اضافی را جوشانده و در محلول به را له غلظت اولیه برساند. در طرح یکی از سازندگان محلول گلیکول با آب حاصل از ذوب برفک می باشد.

برفک زدایی با آب

برفک زدایی برقی

گرمکن های الکتریکی به طور وسیعی برای برفک زدایی کویل های پره ای پنکه دار، مورد استفاده قرار میگیرند.

معمولا برای جلوگیری از انجماد آب برفک ذوب شده در لوله تخلیه، آن ها نیز به طور الکتریکی گرم میشوند. سیکل برفک زدایی الکتریکی ممکن است به طور دستی یا به وسیله یک تایمر برفک گیر، به طور اتوماتیک روشن و خاموش شود. در هر دو حالت روش برفک زدایی یکسان است و سیکل برفک زدایی با بستن شیر برقی لوله مایع شروع می شود و پس از تخلیه مبرد داخل اواپراتور کنترل کننده فشار پایین کمپرسور را خاموش میکند.

سپس المان های گرمکن اواپراتور روشن شده و برای جلوگیری از انتقال حرارات به فضای سرد شونده فن های اواپراتور خاموش میشوند بعد از برفک زدایی اواپراتور هیترهاخاموش میشود و باز شدنش شیر برقی لوله مایع و روشن شدن شدن فن های اواپراتور،سیستم شروع به کار میکند.

برفک زدایی با گاز داغ

روش های برفک زدایی با گاز داغ تنوع زیادی دارند ولی همه ی ان ها به نحوی از گاز داغ خروجی از کمپرسور به عنوان منبع حرارتی برای برفک زدایی اواپراتور بهره می گیرند. یکی از ساده ترین روش های برفک زدایی با گاز داغ : یک لوله میان بر مجهز به شیر برقی ما بین خروجی کمپرسور و اواپراتور قرار گرفته است. هنگامی که شیر برقی باز می شودگاز داغ خروجی از کمپرسور میان بر می شود ودر نقطه ای بعد از کنترل کننده مبرد وارد اواپراتور می شوود.

به این ترتیب برفک زدایی با پس دادن حرارت گاز داغ به اواپراتور و تقطیر انجام می گردد و مقداری از مبرد تقطیر شده در اواپراتور می ما ند در حالی که بقیه آن به کمپرسور بر می گردد و با حرارت کمپرسور تبخیر می شود و مجددا به اواپراتور بر می گردد. این روش برفک زدایی چندین عیب دارد. چون در طول سیکل برفک زدایی در اواپراتور تبخیر نمی شود، مقدار گاز داغ قابل حصول از کمپرسور محدود می شود. با تداوم برفک زدایی مایع بیشتری در اواپراتور باقی می ماندو مقدار کمتری برای جریان یافتن به کمپرسور بر می گردد.

به این ترتیب قبل از این که برفک زدایی کامل شود سیستم با کمبود حرارت مواجه می شود. عیب دیگر و در عین حال مهم این روش امکان برگشت مقدار زیادی مبرد مایع به کمپرسور و وارد اوردن خسارت به آن می باشد. احتمال وقوع این امر در شروع سیکل برفک زدایی یا بلافاصله پس از اتمام آن بیشتر است.

برفک زدایی با گاز داغ

تجهیزاتی برای تبخیر مایع تقطیر شده

خوشبختانه با استفاده از تجهیزاتی برای تبخیر مایع تقطیر شده در اواپراتور قبل از بازگشت آن به کمپرسور، می توان این نقاط ضعف را برطرف کرد این گونه وسایل که برای تبخیر مایع موجود در اواپراتور به کار می روند، عامل اصلی تشخیص روش برفک زدایی گاز داغ از سایر روش های برفک زدایی هستند.

مقالات عمومی , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *