8 مارس, 2022

تبرید و سیستم تراکمی تبخیری

تبریدتبرید به وسیله یخ معایب تبرید با یخلزوم استفاده از عایق های حرارتی                  سیستم تبرید تراکمی تبخیری تبرید تبرید به هر تحولی که در آن حرارت گرفته می شود می گویند . به شاخه ای از علم که در آن به کاهش و ثابت نگه داشتن دمای یک ماده یا فضا ،در دمایی پایین تر […]

تبرید 0 دیدگاه
10 فوریه, 2022

سردکردن یا پیش سردکردن محصول

سردکردن یا پیش سرد کردن محصول، از این نظر لازم است که محصول در دمایی بالاتر (معمولا دمای محیط با کشتار) وارد اتاق سردکن با پیش سردکن می شود و بایستی با سرعت هرچه بیشتر تا دمای نگهداری سرد شود. محصول پس از رسیدن به آن دما از آنجا خارج و برای نگهداری در سردخانه […]

مقالات عمومی 0 دیدگاه
27 ژانویه, 2022

انواع مبرد و عملکرد آن در سیستم های تبرید

مبردهای مایعمبردهای برای تمام کاربردهای و شرایط مناسب نیستندتبخیرمبردکنترل دمای تبخیرثابت نگه داشتن مقدار مایع در اواپراتورفشار زیاد مخزنبازیابی مبردبخار مبرد مبردهای مایع توان جذب حرارتی خیلی زیاد مایعات به هنگام تبخیر، اساس کار سیستم های تبرید مکانیکی مدرن ار تشکیل می دهد. استفاده از تبخیر مایعات به جای ذوب مواد جامد برای ایجاد برودت […]

مقالات عمومی 0 دیدگاه
26 دسامبر, 2021

عوامل ایجاد برفک و روشهای برفک زدایی در سیستمهای تبریدی

فواصل زمانی برفک زدایی الکتریکیروش های برفک زداییساده ترین روش برفک زداییسیکل برفک زداییبرفک زدایی با آبمراحل برفک زدایی آبی به قرار زیر است :مرتفع شدن امکان انجماد آب در تخلیهبرفک زدایی برقیبرفک زدایی با گاز داغتجهیزاتی برای تبخیر مایع تقطیر شده فواصل زمانی برفک زدایی الکتریکی ضرورت برفک زدایی تناوبی اواپراتورهای خنک کننده ی […]

مقالات عمومی 0 دیدگاه